Televizyon Kültürü ve Kitschleşme / Ayhan Şimşek (DEĞERLENDİRME)

Sanayileşmenin beraberinde getirdiği şehirleşme olgusu, insan ve ilişkilerinde değişikliklere neden olmuştur. Değer yargılarının ve normların erozyona uğramasıyla kültürel bir yıkım ortaya çıkmış ve insanın bilgisi ile birikimi sonucu oluşan kültür, çok çabuk üretilen/ tüketilen bir metaya dönüşmüştür. İşte, bu kültürel yıkımın meydana gelmesinde en büyük etkenin ise kitle iletişim araçları olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Sanayileşme çağı, hızlı bir şekilde dönüştüğü için televizyon hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiştir. Bugün televizyon yayın akışındaki programlara baktığımızda; büyüklerin çocuk, çocukların büyük, erkeklerin kadın, kadınların erkek, gençlerin yaşlı, yaşlıların genç olarak sunulduğu yapay bir dünya görmekteyiz. Medyayı elinde bulunduran yani düşünsel üretim araçlarına egemen olan güç, ekonomik üretim araçlarına da sahip olan güçtür.(Devamı)

İlk Yorumu Siz Yapın !

Yorumlar

E-posta bilginiz gizli kalacaktır.


*